Hvad er DiSC© personprofil?
DiSC©– modellen beskriver/viser 4 psykologiske motiver/drivkræfter (Dominans, indflydelse, stabilitet og kompetence) og forklarer således, hvorfor vi handler, som vi gør i forskellige situationer. Selvindsigt forøger vores muligheder for  at fungere godt sammen med andre. Med forøget selvindsigt kommer også forøget indsigt i andre.

I stedet for at dømme de mennesker vi ikke forstår, vil vi i stedet lære at forstå og forholde os mere hensigtsmæssigt til andre personer.  Øget indsigt og forståelse er værdifuldt i alle situationer, men i særdeleshed i arbejdsmæssige sammenhænge, eksempelvis som leder, sælger, kollega og samarbejdspartner. Se eventuelt mere på www.discover.dk

Hvor kan DiSC© personprofil anvendes?
Personlig udvikling, Rekruttering, Coachting, Team-arbejde, Lederudvikling.
Sammen med Feedback 360º profil, kunde eller team profil, kan der udarbejdes meget komplekse billeder af personer i grupper og af mennesker, der har samarbejdsrelationer på forskellig vis.

Hvordan anvender PlatzTuren DiSC© personprofil/teorien
Når der arbejdes med mennesker, relationer og samarbejde, er det vigtigt at vi har samme referenceramme at arbejde ud fra.
Vi bruger DiSC© modellen, da den er let at tilegne sig forståelsen af. Alle kan forstå og identificer sig med den. 

Hos PlatzTuren tager vi gerne teorien med ud i naturen, hvorved vi kan få en mere åben og fri dialog.

”Naturen er med til at omsætte teori til praksis”